X
تبلیغات
زولا
 
درباره وبلاگ


هیــــــســـ!! ســـاکـــتـــــ!! نــذار غــمــ و غــصــهــ هــامــ دوبــارهــ بیــدار شــن! تــازه خــوابشــون کــردمــ...
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 21806

امارگیر حرفه ای سایت

logo


چرک نویس عزیزم
چرت های خودم و چرت های دوست داشتنی ام
ســـلام...

یه مدت بــود ننوشته بودم هااا

از دستم راحت بودین

بازم باید از حالم بگم...

حالم زیادم جالب نیس

ولی خب....

چن وخته یه کارایی میکنم...

خودمم ازشون سر در نمیارم.....

هــعــی

خودمم حال خودمو نمیفمم

واسم دعا کنین اونی ک میخوام بشه...فقط همین...

اسمم میخوام بذارم ریحــون،نالـــون

همینه هم ک هس

اگه بام حرف میزنین

ب جا اینکه هی ب جونم غر بزنین یا ازم ناراحت شین...

فقط آرومم کنین

لطــفا

فعلنااات

قیافم اینجوریه دقیقا!!سه‌شنبه 5 شهریور 1392 :: 19:21 ::  نویسنده : reyhane.s

ﺁﺭﺍﻡ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻡ . . .
ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﭼﺴﺐ ﻭ ﺑﺎﻧﺪ ﻭ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ
ﮔﺬﺷﺘﻪ !
" ﺯﺧﻢ " ﺑﻪ ﺭﻭﺣﻢ ﺭﺳﯿﺪﻩ . . .
ﺧﺪﺍﯾﺎ! ﺗﺎ ﺧﺮﺧﺮﻩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ؛
ﻣﺮﺳﯽ،
ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯿﻞ ﻧﺪﺍﺭﻡ، ﺳﯿﺮﻡ . . .پنج‌شنبه 2 آبان 1392 :: 19:20 ::  نویسنده : reyhane.s

ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﯼ ،

ﻫﺮﮔﺰ ﭘﻮﻝ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﺸﻤﺎﺭ ؛

ﻗﻄﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰ

ﻭ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺸﻤﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ!

ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺛﺮﻭﺕ ﻭﺍﻗﻌﯽ ...پنج‌شنبه 2 آبان 1392 :: 19:18 ::  نویسنده : reyhane.s

ﯾﻪ ﻧﻮﻉ ﻻﯾﮑﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ

ﺑﯿﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺩﻭﺳﺖﺩﺧﺘﺮﺍ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯿﻔﺘﻪ

ﮐـﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻣﺶ ﺍﯾﻨﻪ :

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﻟــــــﻨﺪﻫﻮﺭ ﺣﻮﺍﺳﻢ ﺑﺖ ﻫﺲ ﭼﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﯿﺎ !!پنج‌شنبه 2 آبان 1392 :: 19:16 ::  نویسنده : reyhane.s
اینکــه ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﺩﻟــﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﯿـﺪﺍﺭ ﺑﺸﯽ

ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﻧﺸـﻮﻧﻪ ﯼ ﺗﻨــﺒﻠﯽ ﻧﯿــﺴﺖ

گاهـی ینـی ﺧﺴــﺘﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺯﻧــﺪﮔﻲ...

ﻧﻤﯽ ﺧـﻮﺍﯼ ﻗﺒـﻮﻝ ﮐُﻨـﯽ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﯾـﮕﻪ ﺷـﺮﻭﻉ ﺷـﺪﻩ...

برچسب‌ها: بیدار، خسته، زندگی


پنج‌شنبه 2 آبان 1392 :: 19:05 ::  نویسنده : reyhane.s

زندگی کن به شیوۀ خودت ، با قوانین خودت …

مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند ،

برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی ،

چه خوب … چه بد …

موضوع صحبتشان خواهی شد ،

پس زندگی کن به شیوۀ خودت …

چه خوب … چه بد …چهارشنبه 24 مهر 1392 :: 12:57 ::  نویسنده : reyhane.s

این روزا هــــــوا دو نفرس...
خوش به حال دو نفـره ها...
واقعا ما با این سـن کی وقت کردیم این همـه بدبخــت شیم؟...
این همه جمله های تلــخ....
این حال و احـوال تلخ...
چرا واقعــا؟؟؟

برچسب‌ها: بدبخت، تلخ


چهارشنبه 24 مهر 1392 :: 12:11 ::  نویسنده : reyhane.s

 ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ
ﺳﻜﻮﺗﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﻧﺸﻜﻨﻪ !…
  ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺯﻧﺪﮔﻴﺸﻮﻧﻮ ﺑﺎ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﭘﺮ
ﻣﻴﻜﻨﻦ !…
  ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺟﺎﻱ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﺷﻮﻥ ﻋﻮﺽ
ﺷﺪﻩ !…
  ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﻳﻜﻲ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﺎﺷﻪ !…
  ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﺎ ﻣﻴﺘﺮﺳﻦ !…
  ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺗﻴﭗ ﻣِـﺸـﻜﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻴﭙﻲ
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻥ !…

  ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﻨﻬﺎﻥ ﻭ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ
ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﻭ ﮔﻮﺵ ﻣﻴﺪﻥ !…
  ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﻫﻲ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﮔِـﻠﻪ ﻣﻴﻜﻨﻦ !….
  ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺭﺩﻥ ﭼﻮﻥ
ﺩﺭﺩﺷﻮﻧﻮ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻴﻜﻨﻪ !…
  ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺗﻠﺨﻪ ﻭ ﮔﺮﻳﻪ
ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺩﻳﮕﻪ ﺁﺭﻭﻣﺸﻮﻥ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ !…
  ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻥ ﺷﺎﺩ ﺷﻦ ﻭﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﺵ
ﻓﺎﺯ ﻏﻢ ﺩﻧﻴﺎﺷﻮﻧﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ !…
  ﺑﻌﻀﻴﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻭﻟﻲ ﺻﺪﺍﺷﻮ
ﺩﺭﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻥ !…
ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺴﺘﻪ ﻥ ﻭﻟﻲ ﭼﻮﻥ
ﻣﺠﺒﻮﺭﻥ ﺩﺍﺭﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻦ !…
  ﺍﻳﻦ ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻋﺠﻴﺐ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻨﻦچهارشنبه 24 مهر 1392 :: 12:03 ::  نویسنده : reyhane.s

یه هفته گذشت....

هنوزم خوب نیستم....

خیلی حرفای جالب شنیدم!!

بیشتر از قبل ناامید شدم!

همین

ینی میشه این هفته بهتر باشه؟

برچسب‌ها: خاطره


چهارشنبه 17 مهر 1392 :: 21:39 ::  نویسنده : reyhane.s

ﺑﺨﻮﺍﺏ ...

ﻭﻗﺘﯽ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ

ﺩﺭﺩ ﻫﺎﯾﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺭﺩﻫﺎﯼ ﺩﯾﺮﻭﺯﻧﺪ

ﺑﺨﻮﺍﺏ ﺗﺎ ﻏﻤﻬﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺨﻮﺍﺑﻨﺪ ...!{-76-}

برچسب‌ها: خواب، درد، غمگین، ساعت


چهارشنبه 17 مهر 1392 :: 21:28 ::  نویسنده : reyhane.s
   1      2       3       4       5       ...      82    >>