درباره وبلاگ


هیــــــســـ!! ســـاکـــتـــــ!! نــذار غــمــ و غــصــهــ هــامــ دوبــارهــ بیــدار شــن! تــازه خــوابشــون کــردمــ...
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 21853

امارگیر حرفه ای سایت

logo


چرک نویس عزیزم
چرت های خودم و چرت های دوست داشتنی ام

ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ " ﺩﺭﺩ " ﺍﺳﺖ؛

ﺩﺭﺩ ...

ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻢ ﻋﻈﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ﻳﺎ ﻧﻪ؟

ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﺩﺭﺩ،

ﺗﻮ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﻱ ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻦ ﻛﻪ ﺟﺴﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻜﺸﺪ ...

ﻧﻪ؛ ﺭﻭﺣﻢ ﺩﺭﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

برچسب‌ها: زندگی، درد


چهارشنبه 17 مهر 1392 :: 21:05 ::  نویسنده : reyhane.s