درباره وبلاگ


هیــــــســـ!! ســـاکـــتـــــ!! نــذار غــمــ و غــصــهــ هــامــ دوبــارهــ بیــدار شــن! تــازه خــوابشــون کــردمــ...
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 21853

امارگیر حرفه ای سایت

logo


چرک نویس عزیزم
چرت های خودم و چرت های دوست داشتنی ام

بعد مــرگـم بر روی سـنگ قبرم ؛

نه نـام بنویسید ، نه نشـانی !

فقط بنویسید اینجـا کسی خوابیده که روزی هزار بار مُــرده و زنــده شده!
بنویسید اینجا قبـر یک نفـر نیست!
اینجا یک تـن به همراه هــزاران آرزوی زنـده به گـور شـده خوابیده!
اصلا بنویسید اینجا کسـی دفـن شده که قبـل از زنـده بودنش ،
مُـرده بوده بنویسید او زنـدگی نکرد ،
او هر روز مُـرد ،
او هر لحظه میان این مـردم
جـان داده ...
آری با خط درشت بنویسید : اینـجا یـک نفــر بد جـوری مُـــرده...

برچسب‌ها: مرگ، آرزو، زندگی


شنبه 30 شهریور 1392 :: 13:30 ::  نویسنده : reyhane.s