درباره وبلاگ


هیــــــســـ!! ســـاکـــتـــــ!! نــذار غــمــ و غــصــهــ هــامــ دوبــارهــ بیــدار شــن! تــازه خــوابشــون کــردمــ...
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 21853

امارگیر حرفه ای سایت

logo


چرک نویس عزیزم
چرت های خودم و چرت های دوست داشتنی ام
سعلااااامــ

ساعت 20 دقیقه به یازده صبح

تاریخ13/6/92

i/icons/s2_58.gif

یه چیزی شنیدم این مدلی شدم=i/icons/s2_58.gif

اومده بودم واسه لــیــلا تولــد بگیـــرم....

تولدم میگیرم

ولی خب ناراحت شدم

لیلا با خودتم هااا

از خودت ناراحتم

تو بیجا میکنی بذاری بریi/icons/s2_16.gif

نمیخوام دیگه راجبش بحرفم

هعـــــــــــی

میریم ک تولد رو داشــته باشـــــــــــــــــــیم:i/icons/s2_11.gifلیلای عزیـــزم

تولــدتـــــــــ مبارکــــــــــــ

i/icons/s2_26.gifi/icons/s2_27.gifi/icons/s2_27.gifi/icons/s2_27.gifi/icons/s2_27.gif


جوونم آهنگــi/icons/s2_20.gifلـــیلاااااا بپر وســــط بینمi/icons/s2_23.gifi/icons/s2_23.gifi/icons/s2_23.gifi/icons/s2_23.gifi/icons/s2_23.gifi/icons/s2_23.gifi/icons/s2_23.gif


ســرم گیج رف:دی

i/icons/s2_15.gifi/icons/s2_15.gifi/icons/s2_15.gif

هزاران بـــار خــدا را شــکر کـه چنـین روزی را آفـرید
تـا بـاغ جـهان نظـاره گـر شکـفتن گلـی چـون تـو باشـد . . .

سـالروز شـکفتـنت مـبـارکــــــــــi/icons/s2_32.gifi/icons/s2_32.gifi/icons/s2_32.gif


i/icons/02.gifi/icons/02.gifi/icons/02.gifمی‌خواسـتم زیبـاترین کـلام را بـرایت بنـویسم
اما پنداشتـم سـاده نوشـتن همـچون سـاده زیسـتن زیبـاست
تـولـدتـــ مبـارکـــــ
دوســتت دارمــ

i/icons/01.gifi/icons/01.gifi/icons/01.gifi/icons/01.gif


الـهی جاده زندگــیت هموار
آسمـان چشـمانت صــاف و دریـای دلـت همــیشه آرام و زلـال باشد
و هیـچ وقـت از دنیـا خـسته نباشی . . .

تولــدت مبــــارکi/icons/45.gifi/icons/45.gif


i/icons/19.gifi/icons/19.gifi/icons/19.gifi/icons/19.gif
عزیــزتر از جـانم
تو قلبــی به بـزرگی دریــا و روحــی به وســعت آســمانها داری
امیـدوارم همیـشه شـاداب، خنـدان و سـالم باشی
تولدتــــــــــ مبارکـــــــــــ
i/icons/s2_57.gifi/icons/s2_57.gifi/icons/s2_57.gifi/icons/s2_57.gifi/icons/s2_57.gifi/icons/s2_57.gifi/icons/s2_57.gifi/icons/s2_57.gifi/icons/s2_57.gif


i/icons/s2_57.gifi/icons/s2_57.gifi/icons/s2_57.gifi/icons/s2_57.gifi/icons/s2_57.gifi/icons/s2_57.gifi/icons/s2_57.gifi/icons/s2_57.gifi/icons/s2_57.gifi/icons/s2_57.gif
عزیزم یکسال دیگر از بدنیا آمدن تو گذشت
و  امیدوارم بهترین سال عمرت را پیش رو داشته باشی
تولدت مبارک


i/icons/s2_41.gifi/icons/s2_41.gifi/icons/s2_41.gifi/icons/s2_41.gifi/icons/s2_41.gif


الان منو ببینین قیافم این شکلیه:
i/icons/63.gifi/icons/63.gifi/icons/63.gifi/icons/76.gifi/icons/76.gif

i/icons/76.gif
i/icons/76.gifi/icons/76.gif

i/icons/76.gif
i/icons/76.gifi/icons/76.gif
اینم از کیـــــــــــک

البته اونی ک خودم درست کردم بسیاااااار خوشمزه ترهi/icons/179.gif


i/icons/81.gifi/icons/81.gifi/icons/99.gifi/icons/99.gif

قــر آخر رو هم بدین و برین لیلا میخاد کف وبلاگمو جاارو بکشــه

i/icons/s2_31.gif


هر روز برایت رویایی باشد در دست
نه دوردست
عشقی باشد در دل
نه در سر
و دلیلی باشد برای زندگی
نه روز مره گی


i/icons/s2_13.gifi/icons/s2_13.gifi/icons/s2_13.gifi/icons/s2_13.gifخب دیگه فک کنم واسه الان کافی باشه
لیلا عزیزم
اگه کم بود،اگه بد بود
شرمنـــده
تولدت مباااارک


برچسب‌ها: تولد


چهارشنبه 13 شهریور 1392 :: 11:40 ::  نویسنده : reyhane.s