درباره وبلاگ


هیــــــســـ!! ســـاکـــتـــــ!! نــذار غــمــ و غــصــهــ هــامــ دوبــارهــ بیــدار شــن! تــازه خــوابشــون کــردمــ...
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 21853

امارگیر حرفه ای سایت

logo


چرک نویس عزیزم
چرت های خودم و چرت های دوست داشتنی ام

میخــواهم راحـت باشـم ...

بـی جسـارت و بـی خجـالت ...

در جـواب چـه خـبرها ؟

چشـمانم را ببنـدم و بگـویم : 

.

.

.

.

.

.


"نــــاخــوشـــی"i/icons/116.gifi/icons/116.gifi/icons/116.gifi/icons/116.gifدوشنبه 11 شهریور 1392 :: 13:09 ::  نویسنده : reyhane.s