درباره وبلاگ


هیــــــســـ!! ســـاکـــتـــــ!! نــذار غــمــ و غــصــهــ هــامــ دوبــارهــ بیــدار شــن! تــازه خــوابشــون کــردمــ...
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 21853

امارگیر حرفه ای سایت

logo


چرک نویس عزیزم
چرت های خودم و چرت های دوست داشتنی ام

از صــدای گـذر عمــر چــنان میفـهمم،

تنـد تـر از آبـــ روان،عـمر گـران میـگذرد،

زنـدگی را نفـسی ارزش غـم خوردن نیسـت!

آنقـدر سـیر بخنـد کـه نـدانی غـم چیـست!


i/icons/21.gif

برچسب‌ها: زندگی، غمگین، بخند


دوشنبه 11 شهریور 1392 :: 12:59 ::  نویسنده : reyhane.s