درباره وبلاگ


هیــــــســـ!! ســـاکـــتـــــ!! نــذار غــمــ و غــصــهــ هــامــ دوبــارهــ بیــدار شــن! تــازه خــوابشــون کــردمــ...
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 21853

امارگیر حرفه ای سایت

logo


چرک نویس عزیزم
چرت های خودم و چرت های دوست داشتنی ام

یه آدمـــایی هســـتن که همیـــشه با حوصـــله جـــواب اس ام اســاتو میدن...

هروقــت ازشــون بپرسی چــطوری؟ میگــن خــوبم..

وقــتی میبــینن یه گنجــشک داره رو زمیــن دنبــال غــذا میگــرده ,

راهشــون رو کج میــکنن از یه طــرف دیگــه میرن کــه اون نپره ...

...

همیــنایی که تو ســرما اگه یخ همــــ بزنن، دستتو ول نمیــکنن بــزارن تو جیبــشون ...

ــ

اونــایی که تــو تلفــن یهــویی ســاکت میــشن

ایــنایی که همیــشه میخــندن

اینــایی که تو چلــه زمســتون پیشنهاد بستــنی خوردن میدن

همــونایین کــه براتون حاضــرن هرکاری بکنن

اینــــا فرشــــتن ...

تــو رو خدا اگه باهــاشــون میریــد تــو رابطه، اذیتــشون نکــنین ...

تنــــهاشونــم نزاریــن؛ داغــون میــشن

برچسب‌ها: خوب، سکوت، زمستون، تنها


پنج‌شنبه 7 شهریور 1392 :: 12:12 ::  نویسنده : reyhane.s